Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü
hu
Ön itt jár: > Kezdőlap >

ÁSZF

1. SZOLGÁLTATÓ

1.1. A www.sziklai.hu honlapot és az azon működő online áruházat a Sziklai Export-Import Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: "Sziklai Kft.") üzemelteti.
1.2. A Sziklai Kft mint Szolgáltató adatai:
1.2.1. cégneve: Sziklai Export-Import Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
1.2.2. rövidített cégneve: Sziklai Kft.
1.2.3. székhelye: 1158 Budapest, Késmárk utca 16.
1.2.4. nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
1.2.5. cégjegyzékszám: 01-09-181152
1.2.6. vezető tisztségviselő: Sziklai Péter
1.2.7. adószám: 24765590-2-42
1.2.8. közösségi adószám: HU24765590
1.2.9. kapcsolattartási telefonszám: +36304868765 (munkanapokon 8:30 és 16:00 óra között)
1.2.10. kapcsolattartási elektronikus levélcím: info (kukac) sziklairacing (pont) hu
1.3. A tárhely-szolgáltató adatai:
1.3.1. a tárhely-szolgáltató neve: UNAS Online Kft.
1.3.2. székhely: H-9400 Sopron, Kőszegi út 14.
1.3.3. email cím: unas (kukac) unas (pont) hu
1.3.5. tárhely-szolgáltató adószáma: 14114113-2-08
1.3.6. tárhely-szolgáltató cégjegyzékszáma: 08-09-015594
1.3.7. nyílvántartja:  Győri Törvényszék Cégbírósága

 
2. FOGALMAK

Az alábbiakban meghatározott fogalmak a jelen ÁSZF vonatkozásában az alábbi tartalommal bírnak:

 

2.1. „ÁSZF”: a jelen Általános Szerződési Feltételek rövidített elnevezése.

 

2.2. „Vevő”: az Vevő, vagyis az a természetes, illetve jogi személy, aki/amely a www.sziklai.hu által értékesített terméket megvásárolja;

 

2.3. „Felek”: a Sziklai Kft. és a Vevő együttes megjelölése.

 

2.4. „Termék”: a www.sziklai.hu (Sziklai Kft.) által értékesített termékek.

 

2.5. „Vételár/Ellenérték”: a Termék ellenértéke, amelynek összege a Szerződésben kerül rögzítésre.

 

2.6. „Számla”: a Sziklai Kft. által az Ellenérték vonatkozásában szabályszerűen kiállított számla.

 

2.7. „Honlap”: mely a www.sziklai.hu címen érhető el.

 

2.8. „Polgári Törvénykönyv” vagy „Ptk.”: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

 

2.9. „Ektv.”: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

 

2.10. „Info Tv.”: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

 

2.11. „Kormányrendelet”: a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet.

 

2.12. „NGM Rendelet”: az fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet.

 
3. AZ ÁSZF TÁRGYA

3.1. A jelen ÁSZF alapján a Sziklai Kft. eladja, az Vevő pedig megvásárolja a Terméket. A megrendelés leadása a jelen ÁSZF elfogadásának minősül, amelynek hiányában adásvétel nem jön létre.

 

3.2. A jelen ÁSZF a Felek között létrejövő adásvételre vonatkozó általános feltételeket rendezi. Amennyiben a Felek között egyéb eltérő írásos megállapodás nem jött létre, úgy az ÁSZF-ben rögzítettek az irányadóak.

 
4. MEGRENDELÉS ÉS TELJESÍTÉS

4.1. A megrendelésekre elsősorban elektronikus úton, a Honlapon működő internetes áruházban van mód. A megrendelések leadására és visszaigazolására kizárólag magyar nyelven van mód, bármilyen fordítása nem tekinthető hitelesnek. A vásárlási feltételekről bővebben itt kaphat tájékoztatást: www.sziklai.hu/vasarlasi_feltetelek

 

4.2. A Sziklai Kft. vállalja, hogy a megrendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat, visszaigazolást elektronikus úton, 72 (hetvenkettő) órán belül megküldi az Vevő részére. Amennyiben a visszaigazolás ezen időtartamon belül nem érkezik meg, a Felek közötti szerződés nem jön létre.

 

4.3. A megrendelés leadása előtt a Vevőnek van lehetősége a regisztrációkor megadott adatok módosítására a módosult adatok rögzítésével. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma a Sziklai Kft. szerverén archiválásra kerül és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.

 

4.4. A Vevő az Ellenértéket banki utalással a megrendeléssel vagy utánvéttel (melynek díja bruttó 290 Ft, kipufogó rendelés esetén bruttó 490 Ft), készpénzzel a Termék átvételével egyidejűleg köteles kiegyenlíteni. A Sziklai Kft. a Termékre vonatkozó tulajdonjogát a teljes Vételár kiegyenlítéséig kifejezetten fenntartja. Az Ellenérték kiegyenlítésének elmaradása vagy késedelme – a Polgári Törvénykönyv 6:156. § (2) bekezdése alapján – a Sziklai Kft. kötelezettségeinek egyidejű késedelmét kizárja.

 

4.5. A Honlapon feltüntetett Ellenérték magyar forintban és általános forgalmi adóval terhelten került feltüntetésre, azonban az egyéb költségeket nem tartalmazza.

 

4.6. Ha a megrendelt Termék nem áll rendelkezésre vagy a Termék Vevő rendelkezésére bocsátásának akadálya van, a Sziklai Kft. a Vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen előre kifizetett ellenértéket visszautalja a Vevő részére legkésőbb 14 (tizennégy) napon belül.

 

4.7. A Sziklai Kft. által nyújtott szolgáltatások igénybevételének egyéb részletes feltételei a Honlapon a [Vásárlási Feltételek] menüpontban olvashatóak.

 

4.8. A Sziklai Kft. rendszere a vevők aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a vevők által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

 

4.9. A Sziklai Kft. jogosult a Vevő részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a Vevő a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Vevő bármikor jogosult a jelen pont szerinti hozzájárulását visszavonni írásban, a kapcsolattartási elektronikus levélcímre megküldött nyilatkozatával vagy a hozzájáruló nyilatkozatának a regisztrációs adatok közötti módosításával.

 

4.10. A Sziklai Kft. nem köteles ellenőrizni, hogy a Vevő által a regisztrációkor illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak. A Vevő által szolgáltatott adatok helyességéért és valóságtartalmáért a kizárólagos felelősség a Vevőt terheli, a Sziklai Kft. az ebből adódó bármilyen felelősségét kifejezetten kizárja.

 

4.11. A regisztrációval a Vevő elfogadja a Sziklai Kft. adatkezelési szabályzatát és hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Sziklai Kft. adatkezelési, azonosítási céllal és az adásvétel teljesülése érdekében megőrizze.

 
5. TERMÉK ÁTADÁSA, KISZÁLLÍTÁSA

5.1. A Vevő a megrendelt és kifizetett Terméket a megrendelés visszaigazolásában rögzített határidőn belül jogosult és köteles átvenni a Sziklai Kft. átvételi pontján, vagy a Vevő által megjelölt kézbesítési címen. A Termék esetleges kiszállításával kapcsolatos szállítási és csomagolási költségek a Vevőt terhelik.

 

5.2. A Vevő a Termék átvételekor köteles ellenőrizni a megrendelt és kifizetett Termék darabszámát, illetve csomagolását. Az átvétel során észlelt esetleges hiányokról, hibákról a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel.

 

5.3. A Vevő jogosult megtagadni a Termék átvételét, amennyiben már az átvétel során észlelhető, hogy azok nem felelnek meg a megrendelt Termék Honlapon meghatározott tulajdonságainak.

 

5.8. A honlapon keresztül vagy telefonon/e-mailben leadott rendelések esetén amennyiben a kért termékekből van raktáron a budapesti raktárunkban, úgy 1-2 (legfeljebb 3) munkanapon belül tudjuk teljesíteni a szállítást Magyarország bármely részére. A webshopban megjelenő termékeket mind tartjuk raktáron. Abban az esetben, ha nincs raktáron, meg kell rendelnünk a gyártótól, ennek a szállítási határideje a mi rendelésünk leadásától számított 2-3 hét.

 

5.9 Magyarország bármely területére a házhoz szállítás díja (bruttó) 20.000 Ft-ig (bruttó) 1.490 Ft, (bruttó) 20.000Ft felett a webshopon leadott rendelések esetében a szállítás ingyenes.

 
6.ELÁLLÁS

6.1. A megrendeléstől történő elállásra a Kormányrendelet rendelkezései az irányadók a jelen fejezetben foglalt részletszabályokkal.

 

6.2. A Vevő indoklás nélkül, a termék kézhezvételét követő 14 napon belül kell jeleznie elállási szándékát a webáruház felé. Ez történhet írásos formábana Sziklai Kft. székhelyére címezve, emailben, de akár szóban (pl.: telefon, személyesen) is. Írásban történő elállás esetén a határidő megtartottnak minősül, amennyiben az elállás határidőn belül megküldésre kerül a Sziklai Kft. részére. 

 

6.3. Kézhezvételi időpont a Termék Sziklai Kft. székhelyén vagy a Vevő által megjelölt kézbesítési helyen történő átvételének időpontja. Amennyiben több Termék megvásárlására egy időben, de a Termék Sziklai Kft. általi szolgáltatására eltérő időpontokban kerül sor, úgy az utoljára szolgáltatott Termék átadási időpontja az irányadó. Több tételben vagy darabban szolgáltatott Termék esetében az utolsó tétel vagy darab kézhezvételétől számítódik az elállási határidő.

 

6.4. Elállás esetén a Vevőt terhelik a Termék visszaküldésének közvetlen költségei. Elállás esetén a Terméket a Vevő köteles a Sziklai Kft. székhelyére eljuttatni indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozat Vevő általi közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 (tizennégy) napos határidő letelte előtt a Vevő visszaküldi a Terméket.

 

6.5. Amennyiben a Terméket a Vevő sérülésmentesen és hiánytalanul visszaszállítja vagy visszaszállíttatja a Sziklai Kft. részére, úgy a Sziklai Kft. haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Termék ellenértékét, valamint az esetlegesen felmerült és a Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költségeket (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vevő a Sziklai Kft. által felkínált, legolcsóbb fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott). A visszatérítésre a vételár megfizetésének módjával egyező módon kerül sor, kivéve, ha a Vevő az eltérő visszafizetési módhoz kifejezett beleegyezését adta.

 

6.6. A Sziklai Kft. a visszatérítést mindaddig jogosult visszatartani, amíg a Termék rendeltetésszerű használatra alkalmas, tiszta állapotban a Vevő által visszaszolgáltatásra nem kerül vagy a Vevő nem igazolja, hogy a Terméket visszaküldte. A jelen pontban rögzített 2 időpont közül a korábbit kell figyelembe venni.

 

 

 
7. FELELŐSÉG

7.1. A szerződésszegésért való felelősségre a Polgári Törvénykönyv rendelkezései értelemszerűen irányadók, azzal a megjegyzéssel, hogy – a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget, vagy egészséget megkárosító szerződésszegés kivételével – a kártérítés mértéke az Ellenértékre korlátozódik.

 

7.2. A Sziklai Kft. kizárja a felelősségét az alábbi esetekben:

 

7.2.1. a Vevő téves avagy hiányos adatszolgáltatásából eredő károk;

 

7.2.2. a Vevő magatartásából eredő károk;

 

7.2.3. a Sziklai Kft. érdekkörén kívüli, illetve harmadik személyek magatartásából, szállítási késedelemből, mulasztásból eredő károk.

 

7.3. A Sziklai Kft. a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. A Vevő – a választása szerint, a kellékszavatosság helyett – a Termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

7.4. A kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó szabályok:

 

7.4.1. A nem tartós fogyasztási cikk besorolású termékekre a Sziklai Kft. garanciát nem vállal, ugyanis ezen termékek jellegüknél fogva egyszer használatosak, kivéve ha a gyártó ennél hosszabb idejű garanciával hozza forgalomba termékét Magyarországon.

 

7.4.2. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 117/1991. IX.10. sz. Kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.
 

 
8. SZERZŐDÉS HATÁLYA

8.1. Az ÁSZF 2020. november 16. napján lép hatályba és annak visszavonásáig, illetve újabb ÁSZF elfogadásáig marad hatályban.

 

8.2. A Sziklai Kft egyoldalúan jogosult az ÁSZF módosítására, amely a módosított tatalmú ÁSZF hatályba lépése után kötött szerződésekre hatályos.

 
9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

9.1. Az Sziklai Kft. kijelenti és szavatolja, hogy harmadik személy joga nem akadályozza, vagy gátolja a Termék tulajdonjogának Vevő részére történő átruházását és a Termék Vevő általi használatát.

 

9.2. A Felek közti bármely értesítés vagy más kommunikáció elsősorban írásban történik. Az ilyen értesítés vagy kommunikáció szabályszerűen átadottnak tekintendő, amennyiben a Sziklai Kft.-nak a jelen ÁSZF-ben, illetve a Vevőnek a regisztráció során megjelölt címére küldték.

 

9.3. A kézbesítés időpontja:

 

9.3.1. személyes kézbesítés esetében az átvétel napja;

 

9.3.2. tértivevényes ajánlott postai küldemény esetén az átvétel tértivevényen szereplő időpontja, vagy sikertelen kézbesítés esetén az első sikertelen kézbesítési kísérletet követő 5. (ötödik) nap;

 

9.4. A Termékekkel vagy a Sziklai Kft. magatartásával kapcsolatos panaszok fogadására a kapcsolattartási elektronikus levélcímen vagy a kapcsolattartási telefonszámon kerül sor. A Sziklai Kft. a panaszokat 15 (tizenöt) napon belül köteles kivizsgálni és ugyanilyen módon megválaszolni. A 15 (tizenöt) napon belül postára adott válasz határidőn belüli válasznak minősül. Panaszával a Vevő jogosult az alábbi felügyeleti szervekhez fordulni:

 

9.4.1. Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Jegyzője

 

9.4.2. Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség (1052 Budapest, Városház u. 7.; telefon 06/1/4502598)

 

9.4. A Felek az ÁSZF-fel összefüggő vagy ahhoz kapcsolódó bármely jogvitát elsősorban tárgyalásos úton igyekeznek megoldani, a kárelhárítás és kárenyhítés területén szorosan együttműködnek. Amennyiben a jogvita tárgyalásos úton nem oldható meg, a Felek a jogvita elbírálására – a mindenkor hatályos hatásköri szabályok figyelembe vételével – a magyar bíróságok joghatóságát kötik ki.

 

9.5. A Sziklai Kft. tájékoztatást ad arról, hogy a jelen ÁSZF 9.4. pontjában foglalt bírósági út igénybe vételén kívül, az helyett a Vevőnek lehetősége van a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testülethez (cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.) fordulni.

 

9.6. Az ÁSZF szerkezete és számozása, az egyes fejezetek, szakaszok címe kizárólag a könnyebb érthetőséget és áttekinthetőséget szolgálja, az ÁSZF tartalmára kihatása nincs.

 

9.7. Az ÁSZF és a Felek közötti kapcsolattartás nyelve a magyar nyelv, bármilyen fordítás kizárólag tájékoztató jellegű lehet.

 

9.8. Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezését valamely hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság vagy más hatóság érvénytelennek nyilvánítja, akkor az ilyen rendelkezés érvénytelensége nem eredményezi a teljes ÁSZF érvénytelenségét. Az ÁSZF érvénytelenséggel nem érintett részei érvényben maradnak és kikényszeríthetők, kivéve, ha az érvénytelen vagy annak minősített rendelkezések nélkül a Felek az ÁSZF-et egyáltalán nem kötötték volna meg. Amennyiben a Felek nem helyettesítik az érvénytelen rendelkezést egy érvényes rendelkezéssel, akkor a vonatkozó jogszabályokban szereplő előírásokat kell alkalmazni az érvénytelen kikötés helyett.

 

9.9. A Sziklai Kft. tájékoztatást ad arról, hogy magatartási kódex nem áll rendelkezésére.

 

9.10. Az ÁSZF-re és annak értelmezésére, illetve az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a mindenkori vonatkozó magyar jogszabályok – így különösen a Polgári Törvénykönyv, az Ektv., az Info Tv. és a Kormányrendelet rendelkezései – irányadók.

 

9.11. A Sziklai Kft. az ÁSZF-et a Honlapon teszi közzé, folyamatosan visszakereshetővé teszi.

 
10. JÓTÁLLÁS, GARANCIA

10.1. Jótállás érvényesítése esetén a számla, jótállási jegyként is szolgál, külön jótállási jegyet a Sziklai Kft. nem ad ki.
10.2. Cseregarancia: a tartozékokkal együtt, hiánytalanul eredeti dobozban a Sziklai Kft. telephelyére visszaküldött termékekre érvényes.

 
KELLÉKSZAVATOSSÁG

A Vásárló a kellékszavatossági jogával élhet amennyiben:
A Sziklai Kft. hibás teljesítése esetén a Sziklai Kft.-val szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

Milyen jogok illetik meg a Vásárlót kellékszavatossági igénye alapján?
A Vásárló - választása szerint- az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 

1. Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Sziklai Kft. számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Sziklai Kft. költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.
2. A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Sziklai Kft. adott okot.

 

Milyen határidőben érvényesíthető a kellékszavatossági igény?
A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk tisztelt Vásárlónk figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

Kivel szemben érvényesítheti a Vásárló a kellékszavatossági igényét?
A Sziklai Kft. szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jog érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a Vásárló kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket Sziklai Kft. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 
TERMÉKSZAVATOSSÁG

Milyen esetben élhet a Vásárló termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén a Vásárló - választása szerint - az előző pontban meghatározott (kellékszavatosság) jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Milyen jogok illetik meg a Vásárlót termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Milyen határidőben érvényesíthető a termékszavatossági igény?
A Vásárló termékszavatossági igényét a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesíthető termékszavatossági igény?
Termékszavatossági igény kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolható. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

 

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

BARION

Kényelmes, gyors, biztonságos fizetés bankkártyával vagy prepaid egyenlegről.

MIT JELENT A BARION™?

A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan tudsz bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni online áruházunkban.

A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló e-pénz kibocsátó, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

FIZESS KÉNYELMESEN BANKKÁRTYÁVAL

A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni bankkártyád számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet.

Ha azonban regisztrálsz, soha többé nem kell begépelned a kártyaadataid egyetlen Barion elfogadóhelyen sem, a fizetéshez elég az e-mailcímed és jelszavad. Ez nem csak kényelmes, de a biztonságodat is növeli!

Fizetéshez használhatod

  • Mastercard vagy Maestro bankkártyádat
  • Visa vagy Electron bankkártyádat
  • Amex bankkártyádat
FIZESS KÉNYELMESEN BANKKÁRTYA NÉLKÜL

Ha nincsen bankkártyád, fizetéshez használhatod, az előre feltölt Barion egyenlegedet, amelyet átutalással vagy készpénz befizetéssel tudsz feltölteni, illetve amire ismerőseid is tudnak neked pénzt küldeni. Ebben az esetben e-mailcímed és jelszavad megadásával tudsz fizetni.

INGYENES

A bankkártyás fizetésnek a vásárló részére nincsen felára. A regisztráció és a Barion mobil alkalmazás, valamint a pénz fogadás és küldés ingyenes. Nincs havi díj sem. A Barion egyenlegkezelés is ingyenes, nincs belépési vagy havi díj. Az egyenleg feltöltésének és visszaváltásának vannak szerény díjai, de a banki átutalással történő feltöltés ingyenes.

BARION ALKALMAZÁS

A Barion alkalmazásokkal követheted vásárlásaidat, Barion egyenleged is itt kezelheted, illetve pénzt küldhetsz vagy fogadhatsz.

   

ELSŐ A BIZTONSÁG

A Barion szervereit a Norton/Symantec/Verisign 256 bites SSL titkosítása védi. Fizetés előtt mindig ellenőrizd, hogy valóban a Barion biztonságos szerverén adod meg a fizetéshez szükséges bankkártya adatokat vagy jelszót. A böngésződ zöld színnel jelzi, ha a fizetés biztonságos, és a fizetőoldal tulajdonosát Barion Payment Inc [HU] néven azonosítja. A Barion rendelkezik a bankkártya társaságok által megkövetelt PCI DSS tanúsítvánnyal, így jogosult bankkártya adatokat kezelni. A Barion szerverek biztonságát a Magyar Nemzeti Bank előírása szerint alakították ki.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ ÉS adatvédelmi tájékoztató A BARION OLDALÁN

barion.com